Biuro Rozliczeń Podatkowych LEGIS powstało w 1991 roku.
Jego właściciele posiadają licencję uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydaną przez
Ministra Finansów Nr 19670/00 ; 13404/2006 oraz uprawnienia doradcy podatkowego Nr 04436.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Zapewniamy pełną dyskrecję oraz ochronę danych osobowych.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług.


Kraków, ul. Starowiślna 78, tel. 012 429-20-21, 012 429-20-22, 012 421-94-77 e-mail: biuro@legis.net.pl